Till innehållet

Kristinehamn i sverigetoppen i hygienarbete

Kristinehamns kommun ligger på sjätteplats i Sverige när det kommer till att följa basala hygienrutiner och klädregler kopplade till patientnära arbete. Det visar en undersökning som Sveriges kommuner och regioner, SKR, genomfört under hösten.

Kristinehamn har en efterlevnad på 90,2 procent, vilken är en ökning med 10,3 procentenheter från föregående mätning som genomfördes under våren. Samtidigt ligger motsvarande snitt för riket på 69,3 procent.

– Jag är så stolt över vårt resultat. Detta är ett bevis på att hårt arbete lönar sig! I Kristinehamn har vi en sjuksköterska särskilt ansvarig för hygienfrågor och ute i verksamheterna finns utsedda hygienombud. De jobbar stenhårt för att vi ska bli bättre på att följa hygienrutinerna och det är tydligt att det ger resultat, säger Ann-Christin Andersson Leeman, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska i Kristinehamns kommun.

Utöver Kristinehamns kommun deltog ytterligare 161 kommuner i undersökningen. SKR har kartlagt hur väl respektive kommun följer sina hygienrutiner. Bland genom att observera hur personalen använder sig av handskar och förkläden när omvårdnadsarbetet kräver det – två kategorier där Kristinehamns kommun hade ett hundraprocentigt resultat.

– Under snart ett år med pandemi har nog alla förstått vikten av att följa de hygienrutiner som finns. Vi har varit ganska skonade från smitta i våra verksamheter här i Kristinehamn, och det kan till stor del ha att göra med att personalen jobbar på bra med att följa våra hygienrutiner, säger Ann-Christin.