Till innehållet

Kristinehamn deltar i pilotprojekt med Boverket

Boverket genomför just nu ett pilotprojekt med syfte att minska fel och brister i byggprojekt. Tre kommuner blev utvalda att delta och Kristinehamns kommun var en.

Projektet startade i juni och de andra kommunerna som deltar är Lund och Skellefteå. Även Kristinehamnsbostäder har deltagit i projektet.

– Fantastiskt att som en av tre kommuner få vara med i det här projektet, säger Lisa Bäckström, byggchef på Kristinehamns kommun. Vi kan på ett tidigt stadie börja arbeta enligt det nya arbetssättet. Det hjälper oss att minska riskerna för fel, brister och skador i byggprojekten vilket i sin tur leder till minskade kostnader för kommunen och våra invånare.

Utredning ledde till projekt

Bakgrunden till projektet är att Boverket efter en utredning klarlagt att det byggs fel till en kostnad av 111 miljarder kronor/år. Lagen angående det kontrollsystem som togs i bruk 2011 har tillämpats felaktigt i vissa delar vilket har lett till stora kostnader. Därför startades detta projekt med syfte att stoppa felaktigheter i tid och att göra rätt från början. Projektdeltagarna har träffats varje vecka under hösten och diskuterat åtgärder och lösningar. Blanda annat har en checklista tagits fram. 

– Det har varit oerhört lärorikt att delta i projektet och vi kommer nu att kunna stötta byggherrar och kontrollansvariga på ett bättre sätt kring vad som krävs för att få ett startbesked, säger Henrik Bergin, byggnadsinspektör.

Nytt arbetssätt införs

Den 1 november börjar Kristinehamns kommun att arbeta enligt de nya riktlinjerna som bland annat innebär att byggnadsinspektörernas roll stärks och ger dem stöd för att förstå, våga och orka tillämpa lagen på ett korrekt sätt. Arbetssättet gör det enklare att medvetengöra för, och stödja byggherrar och kontrollansvariga kring vad som krävs för att få ett startbesked. En förändring som införs i Kristinehamn är att alla handlingar måste tillhandahållas minst 5 dagar innan det tekniska samrådet hålls.

Här kan du läsa mer om vilka handlingar som kan behövas och vad de ska innehålla.

Tips från Boverket

Läs mer på Boverkets hemsida 

Här kan du ladda ner en PDF med information steg för steg hur du upprättar en kontrollplan 

Här kan du se Boverkets film med tips till dig som byggherre.