Till innehållet

Kranmärk din verksamhet

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som endast använder sig av rent kranvatten. Om en verksamhet är kranmärkt betyder det att verksamheten är fri från buteljerat vatten. Genom kranmärkt visar ni att ni tar ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.

– I samband med Världsvattendagen uppmuntrar vi även i år företag, föreningar och arbetsplatser att bli kranmärkta och bidra till att få upp ögonen för hur viktigt och dyrbart vårt dricksvatten är. Vi delar likt tidigare år ut certifikat till de som väljer att kranmärka sig, säger Jeanette Olsson, VA-avdelningen.

Världsvattendagen instiftades av FN 1992 och sker den 22 mars varje år för att sätta fokus på betydelsen av färskvatten och för att verka för ett hållbart hanterande av färskvatten. Världsvattendagen är en betydelsefull dag att kommunicera budskap om vårt viktigaste livsmedel och naturresurs; vattnet.

I år är temat för Världsvattendagen grundvatten – att göra det osynliga synligt. Grundvatten är osynligt, men dess påverkan är synlig överallt. I takt med att klimatförändringarna blir värre kommer grundvattnet att bli mer och mer kritiskt. Sveriges VA-aktörer har gått ihop i en nationell kampanj för att öka kunskapen om naturresursen vatten, vårt viktigaste livsmedel. Det är nu över 100 kommuner och VA-organisationer som kommunicerar tillsammans vattnets värde, med tips för en mer hållbar vattenanvändning, och här är självklart Kristinehamns kommun med.


Att kranmärka sin verksamhet är gratis. Du hittar ansökan här:
www.kristinehamn.se/kranmark


Kontakt:

Jeanette Olsson, Kund- Marknad VA
Telefon 0550-881 09