Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Kontroller av farliga ämnen i varor kommer att göras i kommunen

Du som konsument har rätt att få information om vissa farliga ämnen eventuellt skulle finnas i varor i handeln. Det kan gälla allt från sportkläder till kylskåp. Kristinehamns kommun deltar under året i ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar.

Varor ute i våra butiker kan innehålla eller behandlas med ämnen som är tänkta att döda eller förhindra tillväxt av bakterier. Det kan till exempel vara sportkläder som innehåller antibakteriella ämnen för att motverka dålig lukt eller kylskåp med antibakteriell beläggning invändigt. Sådana varor kallas för biocidbehandlade varor och omfattas av särskilda krav i EU-lagstiftningen gällande märkning och information till inköpare och konsumenter.

Antibakteriella ämnen är inte alltid nödvändiga i varor och de kan ibland till och med göra mer skada än nytta. Silver exempelvis har bakteriedödande egenskaper och används därför bland annat i träningskläder för att ta bort dålig lukt. Ett stort problem med silver i träningskläder är att silvret läcker ut när plaggen tvättas och hamnar i avloppsvattnet. Silver kan påverka de bakterier som behövs när vattnet renas i reningsverket negativt samt skada livet i sjöar och hav.

Nationellt projekt
Just nu pågår ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar där miljö- och hälsoskyddsinspektörer från ett 50-tal kommuner i landet kommer att kontrollera innehållet av farliga ämnen i varor, samt kontrollera informationen om dem i sina lokala butiker. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen kommer under våren delta i projektet och vi kommer att kontrollera om de regler som finns följs. Det blir ett urval av företag som säljer antibakteriella varor som kommer att kontrolleras.

Antibakteriella varor får inte innehålla ämnen på kandidatförteckningen, som är en lista över ämnen som kan medföra allvarliga effekter på människors hälsa eller miljö. Varorna ska även vara märkta korrekt och företagen är skyldiga att lämna information så att konsumenten kan använda varan på ett säkert sätt.

Inom Kristinehamns kommun kommer avdelningarna miljö- och hälsoskydd samt VA (vatten- och avloppsavdelningen) samarbeta för att sprida informationen. VA-avdelningen kommer parallellt att arbeta med att sprida kunskap om ämnen som till exempel kan finnas i kläder och som läcker ut i vattnet då plaggen tvättas.

De butiker som ska inspekteras kommer att kontaktas innan besöken.

För mer information kontakta:
Therese Alstad, 0550-858 42
Miriam Hellberg Lindqvist, 0550-882 16