Till innehållet

Kommunfullmäktige 30 september

Kommunfullmäktiges första sammanträde för hösten äger rum torsdagen den 30 september. Bland annat ska fullmäktige ta ställning till borgensåtagande för Kristinehamnsbostäder AB. 

Som vanligt kan du följa sammanträdet direkt via webbsändningen.

Kallelse och handlingar finns här.