Till innehållet

Kommunfullmäktige 29 april

Kommunfullmäktige 29 april ska behandla kommunens årsredovisning och ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna.

I samband med behandlingen av årsredovisningen har allmänheten möjlighet att ställa frågor. Frågan ska röra innehållet i årsredovisningen och måste skickas in skriftligen. Senast måndagen den 26 april behöver din fråga ha kommit och du skickar den antingen per post till 1. Kommunfullmäktige, 681 84 Kristinehamn eller via mejl till kommunen@kristinehamn.se 

Övriga ärenden som fullmäktige har att ta ställning till är bland annat reviderad investeringsbudget med anledning av bron över järnvägen i Björneborg och antagande av detaljplan för del av kvarteret Sirius. Kallelse samt handlingar hittar du här.

Sammanträdet startar klockan 18:30 torsdag 29 april och kan följas direkt via webbsändningen.