Till innehållet

Kommunfullmäktige 28 januari

Kommunfullmäktige ska bland annat ta ställning till en ansökan om medel ur resultatutjämningsreserven (RUR).

Förbundschefen för Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) kommer att informera om förbundets verksamhet och fullmäktige kommer även att få ta del av en nulägesrapport avseende corona-pandemin (Covid-19).

Med anledning av gällande föreskrifter för att begränsa smittspridningen av Covid-19 sammanträder fullmäktige digitalt. Du som vill följa sammanträdet kan göra det via webbsändningen. Sammanträdet startar klockan 18:30 torsdag den 28 januari. 

Kallelse och handlingar till fullmäktiges sammanträde. 

Aktuella begränsningar och åtgärder som gäller med anledning av Covid-19 (länk till Länsstyrelsen i Värmlands webbplats).