Till innehållet

Kommunfullmäktige 27 oktober

Vid fullmäktiges sammanträde den 27 oktober kommer delårsapporten 2022 för kommunen att behandlas. 

Fullmäktige kommer även att välja kommunrevision, kommunstyrelse och kommunal- samt oppositionsråd för den kommande mandatperiod. Fullmäktiges valberedning sammanträder måndag den 24 oktober. 

Kallelse och handlingar hittar du här.

Du kan följa sammanträdet direkt via webbsändningen.