Till innehållet

Kommunfullmäktige 26 januari

Kommunfullmäktiges första sammanträde för året äger rum torsdag den 26 januari.

Kommunrevisionens avgående och tillträdande ordförande kommer bland annat att informera om revisionens uppdrag och roll. Fullmäktige ska även behandla ett beslutsärende, länsgemensam plan för suicidprevention i Värmland, samt ett antal avsägelser och fyllnadsval.

Kallelse och handlingar finns här.

Sammanträdet kan följas direkt via webbsändningen, eller på plats i Hörsalen, Kristinehamn Conference Center.