Till innehållet

Kommunfullmäktige 22 juni

På sammanträdet tisdagen den 22 juni kommer kommunfullmäktige att behandla förslag till budget för 2022 samt plan för åren 2023-2024. Sammanträdet startar klockan 16:00. 

Som vanligt kan du följa sammanträdet direkt via webbsändningen.

Fullmäktige ska även ta ställning till en ny nämndorganisation samt ett flertal andra ärenden. Kallelse och handlingar hittar du här.