Till innehållet

Kommunfullmäktige 21 juni

Kommunfullmäktige 21 juni kommer att behandla förslag till budget för Kristinehamns kommun 2023 samt plan för 2024-2025.

Utöver budgeten ska fullmäktige också ta ställning till förslag till reviderad arvodesbestämmelser, antagande av detaljplan för Svinvallen (Stadsparken) med mera. 

Sammanträdet startar klockan 16:00 i Hörsalen, Kristinehamns conference center och sänds direkt via webben. 

Kallelse och handlingar