Till innehållet

Kommunens resultat 2020

PRESSMEDDELANDE: Kristinehamns kommuns resultat för år 2020 uppgår till 72 miljoner kronor – 54 miljoner kronor mer än budgeterat.

- Det här är effekter av pandemin, något många kommuner upplever just nu, säger ekonomichef Annette Borneland.

Det finns två stora anledningar till att resultatet skiljer sig så kraftigt från budget. Den ena är att kommunen på grund av pandemin inte har kunnat genomföra vissa aktiviteter som skulle ha kostat pengar. Den andra är att regeringen under året har beslutat om att ge extra stödpengar till kommuner och regioner under pandemin, samt att göra extra satsningar på välfärden under 2020.

- Sammantaget gör det här att vi gör ett resultat på 72 miljoner kronor, jämfört med budgeterade 18 miljoner kronor, säger ekonomichef Annette Borneland.

Tillfälliga pengar under kort tid

Kommunens politiker ska nu ta ställning till hur överskottet ska hanteras. Eftersom stöden är tillfälliga och har kommit som extra tillskott under en kort tid, kan pengarna inte användas hur som helst.

- För att göra en jämförelse med privatekonomin så innebär det här inte att vi har fått en permanent ”löneförhöjning” som gör att vi kan höja våra omkostnader och till exempel anställa fler, utan det kan snarare jämföras med att vi har fått en tillfällig summa pengar som vi kan använda till vissa specifika insatser under året, förklarar Annette Borneland.

Vill utveckla verksamheterna

Kommunens årsredovisning ska beslutas i kommunfullmäktige i slutet av april. Förslaget är att överskottet ska gå in i det egna kapitalet och stärka kommunens allmänna ekonomiska ställning. En del av det egna kapitalet är RUR – kommunens resultatutjämningsreserv – dit 21 miljoner föreslås avsättas. Därifrån kan nämnderna söka pengar för att genomföra olika effektiviseringar.

- Precis som de flesta kommuner har Kristinehamns kommun stora utmaningar framöver med att det blir fler barn och äldre, samtidigt som det blir färre i arbetsför ålder som betalar skatt. När färre ska försörja fler behöver vi hitta nya arbetssätt och metoder för att klara välfärden framöver. Därför vill vi sätta av en del av överskottet till framtida projekt för att utveckla verksamheterna, säger kommundirektör Martin Willén.