Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Kommunen sprider aska för en friskare skog

Under slutet av oktober månad kommer kommunen börja sprida aska norr om E18 mot Strandmossen och i Presterudskogen. Askan höjer pH-värdet i skogen och motverkar försurning.

Försurade miljöer är ett problem som finns i hela Sverige. Svavel och kväve färdas med vindarna från Europa, och när regnet faller så hamnar de skadliga ämnena i marken och bidrar till en försurning.  Vattnet färdas sedan genom olika kretslopp och hamnar till slut i våra sjöar, vilket påverkar fiskarna och andra arter som lever där. Askan som kommunen sprider ger arter som har svårt att klara sig i en försurad miljö bättre överlevnadsmöjligheter.

– Vi vill ju jobba med så naturliga ämnen som möjligt i vårt skogsbruk. Aska från biobränsle är ju ett helt naturligt ämne så då slipper vi använda gifter eller andra metoder som bidrar till farliga avfall, säger Mikael Olsson, kommunens skogsförvaltare.

Askan påminner om grus och vittrar långsamt sönder och höjer markens pH. Det är en ”skotare” som sprider askan, och den fungerar ungefär som en gödselmaskin. Du som är boende eller besökande på platsen behöver inte oroa dig om att det är något farligt, men uppmanas att inte gå för nära arbetet.