Till innehållet

Kommunen klipper gräset i snigelfart

Spelar gräsets längd någon roll i frågan hur mördarsnigeln rör sig och trivs? Det hoppas forskare snart kunna svara på. Kristinehamns kommun har låtit gräset växa vid Marieberg där undersökningen kommer att genomföras.

På mindre än 30 år har den lyckats sprida sig över stora delar av landet och orsakat stora skador i trädgårdar och jordbruk. Den spanska skogssnigeln – eller mördarsnigel som den kallas i folkmun – är en invasiv art. Det innebär att den hotar mångfalden av de inhemska arter som finns i landet. I värsta fall kan de slå ut delar av de miljöer eller ekosystem som de etablerar sig i. Invasiva arter trivs och sprids i Sverige eftersom de inte har några naturliga fiender här.

Just den spanska skogssnigeln har tagit sig hit genom att lifta med importerade grönsaker och trädgårdsväxter och på grund av det hotar den idag skördarna i både små och stora trädgårdar. Troligtvis kommer vi aldrig att helt bli av med den, men vi kan försöka hålla nere antalet sniglar och lära oss vad vi kan göra för att begränsa dem.

Och det är precis det forskaren Johan Watz arbetar med just nu. Under augusti driver han ett forskningsprojekt på en del av kommunens mark. Projektet går ut på att undersöka mördarsniglarnas rörelsemönster i olika miljöer; i det här fallet långt- och kort fukthållande gräs.

Med anledning av detta kommer en gräsyta vid Marieberg inte att klippas – i alla fall inte som vanligt. Johan kommer nämligen att ge den en helt unik frisyr genom att klippa den i olika höjder, i hopp om att lära sig mer om mördarsnigelns rörelsemönster.

När projektet är slut kommer gräset att klippas som vanligt igen.