Till innehållet

Kommunen har en ny översiktsplan

Kommunfullmäktige har beslutat att anta en ny översiktsplan. Planen beskriver hur Kristinehamn ska utvecklas framåt och vägleder kommunen för beslut om hur mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är vägledande för planeringen i kommunen.

En översiktsplan är ett gediget dokument som innehåller vägledning i många olika frågor. Översiktsplanen innehåller exempelvis riktlinjer och ställningstaganden för bostadsutveckling, grönstruktur, trafikinfrastruktur, landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), hänsyn till översvämningsrisker och markreservat för järnväg.

En stor skillnad gentemot den gamla planen handlar om Kristinehamns regionala roll.

– Vi lägger mer fokus på Kristinehamns geografiska läge och har nu en tydlig plan för hur vi ska jobba framåt för att bli en viktig mittpunkt mellan Värmland och Örebro. En spännande utvecklingsfråga som skulle möjliggöra framtida satsningar för den lokala utvecklingen i Kristinehamn, säger Petter Wikström, samhällsplanerare i Kristinehamns kommun.

I linje med detta har flera nya verksamhetsområden pekats ut i strategiska lägen nära E18 – Kroksvik och Stensta. Dessutom har ett område pekats ut för att möjliggöra en ny tågförbindelse mellan Kristinehamn och Örebro, kallad Nobelbanan.

Mer mark för bostäder

Den nya planen pekar ut utvecklingsområden i centrala Kristinehamn, men också på landsbygden där 15 LIS-områden pekats ut. Det finns ett stort intresse från byggherrar som vill bygga nytt, och nu har vi god planberedskap för mark i attraktiva lägen.

Den nya översiktsplanen finns att se på sidan Översiktsplanering.