Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Kommunen erbjuder fritt wifi i stadskärnan

Nu erbjuder Kristinehamn som första kommun i Värmland fritt wifi i stadskärnan. Det gäller delar av sträckan från Resecentrum till slutet av Kungsgatan. Nätet som går under namnet Kristinehamn WiFi är gratis att använda. Men det är inte bara en trådlös bredbandsanslutning utan den innehåller även information från Kristinehamns kommun för såväl kommuninvånare som besökare.

När man kliver av bussen eller tåget på Resecentrum i Kristinehamn finns möjlighet att fritt använda Kristinehamn WiFi. Vid anslutning till Kristinehamn WiFi kan man ta del av kommunal information som exempelvis hur man gör en felanmälan, öppettider till publika verksamheter och möjlighet att använda kommunala e-tjänster.
- Detta är en ytterligare möjlighet att komma i kontakt med Kristinehamns kommun och få information om och  ta del av tjänster och service vi erbjuder, säger kommunikationschef Ralf Sundhäll.

I Kristinehamn WiFi finns också turistinformation och tips på evenemang i Kristinehamn.
- Visit Kristinehamn kan presentera en snabb väg till våra besöksmål och aktuella evenemang via WiFi sidan. Framöver ser vi möjligheter för fler aktörer i besöksnäringen att nå ut med budskap till olika turistiska målgrupper, säger turistchef Ulrika Ganterud Evermark.

Ett första steg


Det är möjligt att koppla upp sig på Kristinehamn Wifi på flera platser i centrum. Förutom vid Resecentrum även på sträckan från Kungsbron fram till korsningen Kungsgatan och Spelmansgatan. Detta är ett första steg och om Kristinehamn WiFi fungerar bra kan det utvidgas för att täcka fler delar av stadskärnan.
- I vår process att öka digitaliseringen och möjligheterna att använda kommunal service kan ett framtida nästa steg vara att sätt upp fler wifi-punkter i de centrala delarna av Kristinehamn, säger digitaliseringschef Stellan Sjögren.