Till innehållet

Sex av kommunens åtta äldreboenden har klarat sig utan smitta i pandemin

Landets äldreboenden har fått jobba hårt under pandemin för att hålla smittan utanför dörrarna. Kristinehamns kommun är inget undantag – här har hela sex av åtta boenden klarat sig undan smitta sedan pandemins start. Ett av dem är äldreboendet Kolgården.

– Det är så kul att allt hårt slit har gett resultat, säger Helena Nielsen, enhetschef på äldreboendet Kolgården i Kristinehamn.

Helena_Nielsen_Kolgården.png

Helena Nielsen är enhetschef på äldreboendet Kolgården i Kristinehamn. Hon berömmer vårdpersonalen för deras arbete under pandemin. 

 

Drygt 1,5 år med skyddsutrustning och förstärkta hygienrutiner – det har minst sagt varit en utmanande tid för personalen inom vård- och omsorg. Vårdpersonalens hårda slit tros vara den största faktorn till att smittan håller sig utanför verksamheterna.

– De har alla stått för en stor följsamhet till hygienrutiner och burit skyddsutrustning utifrån riktlinjerna i det dagliga arbetet. Dessutom har de tagit sitt ansvar att stanna hemma och testa sig vid minsta symtom. Det är en påfrestande arbetssituation men personalen har hela tiden haft siktet inställt på att skydda de allra sköraste, säger Helena Nielsen.

 

Väl förankrade hygienrutiner

Tillgången till skyddsmateriell har varit en stor fråga under pandemin och tidvis har det varit svårt att få tag på den utrustning som behövs. Men i Kristinehamn har det hela tiden funnits ett lager tack vare god planering.

– Det har varit en trygghet för oss. Vi har inte behövt tänka på att det ska ta slut utan har kunnat använda så mycket som vi behövt, säger Helena.

Helena lyfter även kommunens väl förankrade hygienrutiner som en ytterligare framgångsfaktor.

– Vi har ett gott hygienarbete sedan tidigare och arbetar aktivt med våra hygienombud och rutiner. Det har visat sig ge resultat och vi har flera år i rad placerats högt i hygienmätningar – nu senast som femte bästa kommun i riket avseende följsamhet till hygienföreskrifter, säger hon.

 

Samarbete genom alla led

Sedan pandemins start har arbetet genomsyrats av samarbete hela vägen – från högsta chefsled, genom stödfunktioner, enhetschefer och ut till medarbetare. Något som varit viktigt för att kunna arbeta strukturerat med implementering av riktlinjer, rutiner och nya arbetssätt.

– Det har kommit så mycket nya riktlinjer och ändringar i rutiner under pandemin, ofta med kort varsel. Därför har samarbetet genom alla led varit så otroligt viktigt för att hålla koll på informationsflödet, säger Helena Nielsen.