Till innehållet

Klart för inflytt för gymnasieskolan och Närsam

Miljö- och byggnadsnämnden har den 28 april fattat beslut om ett interimistiskt slutbesked för den nya gymnasieskolans lokaler, där också Närsam ska etablera Kristinehamn Innovation Park.

– Beslutet innebär att byggnaden kan tas i bruk och att en inflyttning kan påbörjas som planerat, säger Samuel Carlén, vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Beslutet fattades av en enig nämnd och ger kommunen i sin roll som byggherre ytterligare några månader på sig för att slutföra restpunkterna. Projektet kommer att fortsätta drivas genom tekniska förvaltningens projektenhet. Det som återstår innan byggnaden kan få ett permanent slutbesked är några mindre tillgänglighetsåtgärder och markarbeten utomhus. 

– Vi är glada över beskedet och ser fram emot att få starta upp verksamheten i de nya lokalerna i augusti. På måndag startar vi flytten av utrustning och maskiner från Presterudsgymnasiet, säger Jonas Bergman Wallin, skolchef.