Till innehållet

Järnvägsbron i Björneborg

Arbetet med att hitta en lösning för den nu avstängda järnvägsbron i Björneborg pågår och frågan prioriteras högt inom kommunen. Bron ägs av Trafikverket och en dialog pågår nu för att gemensamt hitta en lösning. 

Ärendet om järnvägsbron i Björneborg har pågått länge. Bron stängdes av för trafik i december 2018 på grund av att den var i så dåligt skick att det utgjorde en fara att köra bil över den. Kommunen och Trafikverket har efter flertalet diskussioner nu kommit fram till en möjlig lösning.

Vi har fått ett avtalsförslag från Trafikverket som vi har lämnat synpunkter på.
Det kommunen önskar är att Trafikverket så snabbt som möjligt får en tillfällig bro på plats och att kommunen och trafikverket gemensamt tar fram en projektering för en ny bro som kommunen betalar men Trafikverket bygger. Slutligen att Trafikverket överlåter fastigheten till kommunen.

– Trafikverket ansvarar för att arbetet blir utfört, och vi betalar, säger Kalle Alexandersson, planeringschef, men detaljer kring kostnader och tidplan finns inte ännu inte med i avtalsförslaget. Så i nuläget kan vi inte uppge någon tidpunkt då bron kan vara på plats.