Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-12 och 13-16
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Järnvägsbron i Björneborg avstängd

Trafikverket har ändrat bärighetsklassen på järnvägsbron i Björneborg. Bron kommer vara avstängd för motortrafik tills vidare och trafikanter uppmanas följa vägvisning. Passage över bron för gång- och cykel kommer finnas.