Till innehållet

Inspirerande fokusvecka inleder målbildsarbetet för Nära vård

Under vecka 11 arrangerar Region Värmland och länets samtliga kommuner fem inspirerande seminarier för medarbetare och invånare kring omställningsarbetet för en nära vård. Veckan blir startskottet för det länsgemensamma arbetet med att ta fram en målbild för omställningen.

​För att hälso- och sjukvården ska fortsätta vara effektiv och av hög kvalitet, och kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vård- och omsorgskedjan. Vården behöver komma närmare patienten och brukaren.

I hela landet pågår ett arbete för att utveckla och ställa om till en nära vård och omsorg. Region Värmland och länets samtliga kommuner ska tillsammans ta fram en målbild för omställningen. Planen är att kunna presentera målbilden under slutet av 2021.

Två viktiga faktorer för att kunna formulera en målbild är ett aktivt deltagande från medarbetare inom vård- och omsorgssektorn och inspel från länets invånare. Därför bjuder Region Värmland och kommunerna in till fem inspirerande seminarier för medarbetare och invånare. De digitala seminarierna är kostnadsfria och anordnas under vecka 11.

Du kan anmäla dig till föreläsningarna och läsa mer om temaveckan i inbjudan från Region Värmland.