Till innehållet

Ingen utdelning av fonder i år

PRESSMEDDELANDE. På grund av det osäkra läget i svensk ekonomi har Riksbanken, ansvariga ministrar och Finansinspektionen starkt avrått storbankerna att dela ut aktievinster i år. Det betyder att kommunen troligtvis inte kommer att få ta del av den aktieutdelning som varje år används för att dela ut bidrag genom Juhlins donationsfond, barn- och ungdomsfonden och fonden för behövande.

Juhlins donationsfond vänder sig i första hand till personer i ekonomisk utsatthet som är i behov av extra stöd till dyra mediciner, rehabilitering och andra kostnader i samband med sjukdom som inte samhället står för. Ansökan ur denna fond brukar vanligtvis ske under oktober månad, men i år kommer kommunen inte kunna betala ut något bidrag.

– Det känns jättetråkigt, men det är tyvärr inget vi kan råda över. Bidrag betalas ur aktieutdelningen varje år, och eftersom utdelningen verkar utgår med anledning av corona kan vi inte heller dela ut några fondpengar, meddelar Gullan Wallerius, ekonom och kontaktperson för frågor rörande Juhlins donationsfond.

Flera storbanker har dock inte satt ner foten helt, utan avvaktar en extra bolagsstämma under hösten. För Juhlins donationsfond kommer dock ett besked att komma för sent eftersom ansökningsperioden är redan i oktober.

Vad gäller fonden för behövande och barn- och ungdomsfonden sker ansökningsperioden under februari-mars.

– Men i och med att man gått ut med en så stark avrådan så vill vi vara försiktiga med att hoppas på för mycket. Bidragen från de här fonderna har hjälpt många familjer, barn och äldre i många år, men nu verkar det som att det blir ett avbrott för just i år, säger Gullan Wallerius.