Till innehållet

Inga turer med Bojorten i sommar

Nu står det klart att fartyget Christine af Bro, även känd under namnet Bojorten, inte kommer att kunna tas i drift i sommar på grund av renoveringsbehov.

Fartyget har varit i Sjötorp för översyn och där har man sammanställt några åtgärdspunkter som krävs innan fartyget kan ta passagerare. Bland annat visade genomgången att hela huvuddäcket behöver bytas för att komma åt alla balkar och knän som troligen är angripna av röta. Detta är ett stort arbete som kräver en väl planerad tidsåtgång. Det innebär att fartyget inte kan användas för sitt ändamål under hela säsongen 2022.

När kommer Bojorten åter i drift?

Vad som kommer att hända med Bojorten i framtiden vet vi inte i nuläget. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram kalkyler och förslag på olika lösningar. Det som krävs nu är ett politiskt ställningstagande och ett beslut om inriktning. Detta kommer att ske senare i höst.