Till innehållet

Inga anbud för Ölme museala diversehandel

PRESSMEDDELANDE. Inga anbud har inkommit till den annonserade upphandlingen som rör möjligheten att driva Ölme museala diversehandel, med anbudstid 13 november 2020 till den 31 januari 2021. Ett arbete tar nu vid för att komma fram till hur Kristinehamns kommun nu ska gå vidare i denna process.

Ölme museala diversehandel är en kommunalägd samling med föremål som visar hur det såg ut i en lanthandel förr i tiden. Det är driften av museet och tillhörande verksamhet i Parkmagasinet som upphandlats.

Kommunstyrelsen beslutade 2019 att Ölme museala diversehandel fortsatt skulle vara kvar i magasinsbyggnaden i stadsparken och turismenheten fick uppdraget att upphandla museidriften på nytt. Processen inleddes sommaren 2020 och den nya upphandlingen publicerades den 13 november 2020. Anbudstiden löpte ut den 31 januari 2021 och under annonseringstiden har inga anbud inkommit.

Responsen som har kommit in under anbudstiden visar att coronapandemin är en avgörande faktor. De intressenter som kommunen har haft kontakt med uppger att de tror på platsen och ser potentialen men besöksnäringen är hårt drabbad, vilket i sin tur påverkar företagens möjligheter att investera just nu.