Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-12 och 13-16
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Informationskväll om översiktsplanen

Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som nu ställs ut för ett sista påseende. Torsdagen den 13 juni bjuder vi in till en informationskväll där politiker och tjänstepersoner deltar och berättar om det nya förslaget. 

Ett förslag till ny översiktsplan finns just nu utställt för påseende och alla som bor i Kristinehamn har möjlighet att lämna synpunkter på det nya förslaget, fram till den 2 september. Vi bjuder dessutom in till en informationskväll där du har chans att ställa frågor om förlaget direkt på plats. 

Syftet med översiktsplanen är att visa hur kommunen långsiktigt vill  arbeta med att bevara och utveckla bebyggelse och miljö. Några frågor som hanteras i planen är landsbygdsutveckling i strandnära lägen, hänsyn till översvämningsrisker samt markreservat för järnväg och grönstruktur.

När: Torsdagen den 13 juni klockan 18.30-20.30

Var: KCC, Västerlånggatan 21 lokal Vålön 

Vi bjuder på fika. Anmälan krävs, senast den 11 juni på mejl: plan@kristinehamn.se

Välkommen!