Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Information till föreningar och aktörer om Ölme museala diversehandel

Flera föreningar och aktörer har hört av sig till kommunen angående framtiden för Ölme museala diversehandel. Avtalet med den nuvarande entreprenören upphör vid årsskiftet, vilket medför att lokalen kommer att stå tom under en tid. Politiken har ännu inte fattat beslut om att omlokalisera den museala samlingen, varför alternativen och vilka konsekvenser de medför nu utreds.

Att ha kvar verksamheten i dess nuvarande form är inte möjligt. Om samlingen ska vara kvar i magasinet och drivas av en entreprenör krävs en upphandling av tjänstekoncession. Det är en process som tar tid, vanligtvis ett år. Just nu diskuteras flera alternativ för var man ska göra av samlingen. Alternativen är antingen att flytta den till en annan tillgänglig plats och fortsätta visa upp den, att magasinera eller sälja den. Det går även att genomföra en upphandling som inte inkluderar samlingen, det skulle dock innebära att samlingen inte blir tillgänglig för allmänheten.

Oavsett vilket beslut som politiken tar innebär detta en period från och med 1 januari 2020 och sannolikt minst 6 månader in på nya året som det inte finns någon verksamhet i lokalen i Stadsparken. 

Kommunens ambition har redan från början varit att föreningar och aktörer ska kunna fortsätta att bedriva evenemang och tillhörande verksamhet i byggnaden. Vi ser därför över möjligheterna att hyra ut lokalen; det vill säga den del som idag utgör café samt loftet (våning två), för en kortare tid, dygnshyra eller specifika evenemangstillfällen. Utställningsdelen kommer då att stängas av under perioden fram till dess att beslut fattats och en eventuell upphandling har genomförts.

 

Här kan du läsa mer om Ölme museala diversehandel