Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Information om avgiftskontroll inom barnomsorgen

Skolförvaltningen genomför årliga inkomstkontroller hos Skatteverket och jämför då taxerad inkomst mot den inkomst som uppgivits till barnomsorgsadministrationen. Syftet med detta är att rätt avgift ska debiteras respektive hushåll. Vid årets genomgång framkom differenser som innebär att det finns vårdnadshavare som ska få tillbaka pengar, men också vårdnadshavare som betalat för lite och blir ersättningsskyldiga.

Det är alltid vårdnadshavarens ansvar att meddela förändringar till barnomsorgsadministrationen. För att undvika att vi tar ut fel avgift och att det därför behöver efterkorrigeras så är bör du kontrollera att hushållets uppgifter är korrekta. 

Du som vårdnadshavare har ansvar över att:

  • Alltid anmäla aktuell inkomst till barnomsorgsadministrationen

Barnomsorgsavgiften beräknas på hushållets gemensamma inkomst. Det/de hushåll som behöver barnomsorg betalar för platsen.

  • Alltid lämna aktuellt schema till barnomsorgsadministrationen

Schematiden kan påverka barnomsorgsavgiften.

  • Alltid meddela aktuellt familjeförhållande till barnomsorgsadministrationen

Avgiften baseras på hushållets gemensamma inkomst oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte. Verksamheten har informationsansvar gentemot vårdnadshavarna, och behöver därför få vetskap om förändringar i familjeförhållandet för att kunna uppfylla det ansvaret.   

 

Vem blir berörd?

I år är det inkomstuppgifterna från 2016 som granskats. Summor under 1000 kr har inte tagits med. De vårdnadshavare som har betalat för mycket avgifter kommer få sina pengar utbetalda innan årsskiftet.

För de som har betalat för lite avgift kommer fakturan skickas ut under november, men betalningen är senarelagd till 31 mars 2019. Detta för att underlätta betalningsmöjligheterna.

Orsaken till att en del vårdnadshavare är ersättningsskyldiga beror på att rätt inkomstuppgift inte anmälts till barnomsorgskansliet.

Ändra uppgifter

Du kan ändra inkomstuppgifter eller schema direkt på nätet. 

Kristina Tjärnbro Lämås, 0550-883 08

Rose-Marie Jern, 0550-883 45

 

Frågor eller synpunkter

Frågor eller synpunkter angående avgiftskontrollen? Kontakta då kommunens skolchef eller biträdande skolchef.

Fredric Norlin, 0550-882 51 

Eva Hagvall, 0550-882 60

Behöver du en avbetalningsplan?

Om du inte har möjlighet att betala hela din skuld på en gång kan du få en avbetalningsplan. Du ska då kontakta ekonomen Ina Andersson0550-88126.