Till innehållet

Infocenters verksamhet avslutas

Den 15 juni avslutas Infocenters verksamhet hos arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen. Samtidigt har processen startat med att bygga upp en sammanhållen mottagning genom ”en väg in” till förvaltningen.

Infocenter har varit en drop-in verksamhet för nyanlända som startades upp i en tid då det fanns ett stort behov utifrån ett högt mottagande av nyanlända i kommunen.

- Behovet har förändrats och arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen övergår nu till en processtyrd organisation, där kommuninvånare som vill komma i kontakt med förvaltningen kommer att erbjudas ”en väg in”. Därför är det ett naturligt steg att avsluta Infocenter, menar enhetschef, Veronica Andersson.

Med ”en väg in” menas att förvaltningen kommer att samla mottagning samt vägledande och rådgivande funktioner på samma ställe. Vilka funktioner som ryms inom den nya verksamheten presenteras efter sommaren.

Under våren har Infocenter arbetat med att säkerställa att de kommuninvånare som tar del av verksamheten informerats om att de framöver kan vända sig till receptionen i Vintergatan på Nya Kyrkogatan 17-19, för att få stöd i sina ärenden.

- Vi ser fram emot att kunna erbjuda kommuninvånarna ”en väg in” till vår förvaltning och genom det erbjuda snabbare och ännu bättre service, säger Veronica Andersson.