Till innehållet

Inflyttning på Kristinehamns Teknik- och Innovationscenter (KTIC) försenas

Nu har slutbesiktning av projektet KTIC utförts. Entreprenaden blev inte godkänd på grund av bland annat brister i konstruktionen och i fuktsäkerhetsarbetet som har lett till att avtalad kvalitet inte levererats.
Detta innebär att inflyttning i lokalerna försenas. 


– Det här är givetvis ett oerhört tråkigt besked. Vi har gett entreprenören extra tid och varit mycket tillmötesgående, men de levererar inte det vi förväntat oss, säger kommundirektören Martin Willén. Vi har upphandlat en totalentreprenad och vår entreprenör har inte levererat vad de har lovat på utsatt tid, så vi är förstås väldigt besvikna över situationen.

Konsekvenser av förseningen

Hyresgästerna kan inte flytta in som planerat. För gymnasieskolans del kommer flytten att behöva skjutas på tills nästa läsår. Närsam är en annan hyresgäst som skulle flytta sin verksamhet till nya skolbygget under juni månad. Även deras flytt blir framflyttad tills alla nödvändiga åtgärder är vidtagna. Kristinehamns kommun jobbar tillsammans med entreprenören på att ta fram en tidsplan för fortsatt arbete.


Bakgrund

Kristinehamns Teknik- och Innovationscenter (KTIC) är en del av den stora skollokalsutredningen som kommunfullmäktige beslutade om 2011. Skolan byggs i kvarteret Björktrasten (där Jakobsbergsskolan tidigare låg), nära Brogårdsgymnasiet, vilket medför att hela gymnasieskolan samlokaliseras. Hela tomtarean är på cirka 14 000 m2 och byggnaden blir cirka 4500 m2.