Till innehållet

Höga vattenflöden uppdaterad 7 oktober

Just nu är det höga vattenflöden i hela Värmland. Helgens häftiga regnande har fått vattendragen i Värmland att stiga snabbt. SMHI:s prognos säger att det ska bli ytterligare regn med början på tisdagskvällen, framförallt i de östra delarna av länet.

Uppdatering torsdagen den 7 oktober klockan 16.15

Läget är stabilt och vattenflödet minskar i länets vattendrag. Prognosen för vädret ser också bra ut, väderprognosen visar att det kommer att regna några mm under slutet av veckan. Under nästa vecka blir det torrare väder.

Uppdatering onsdagen den 6 oktober klockan 08.15

Vi kan konstatera att vi har haft en lugn natt trots regnväder. Inga vattenrelaterade ärenden har rapporterats in till Bergslagens Räddningstjänst under natten. Tekniska jouren har inte heller haft några problem och deras inspektion under natten har visat att vattenmängderna inte ökat sedan gårdagen. SMHI:s prognos visar mindre nederbörd det kommande dygnet så läget ser bra ut för tillfället. 

Kristinehamns kommun tillsammans med Bergslagens Räddningstjänsten arbetar hela tiden för att se till så att vi har ett bra skydd för översvämningar. Just nu har vi extra fokus på vattenflödet och i nuläget bedömer vi att läget är under kontroll. Men läget kan förändras snabbt. Markerna och vattendragen i kommunen är i stort sett mättade så huvuddelen av den förväntade nederbörden kommer med stor sannolikhet att flöda över. Våra vattendrag har relativt små tillrinningsområden vilket innebär att om det regnar mycket i området så stiger nivån i vattendraget snabbt och när det slutar regna avtar flödet också ganska snabbt. Det är svårt just nu att se hur vi kommer att påverkas av ytterligare nederbörd då konsekvenserna beror på var i kommunen regnet kommer. Bäst är om vi får ett jämt flöde fördelat över hela kommunen.


Åtgärder som vi har gjort och gör         

 • Tekniska förvaltningen har under måndagen stöttat hemtjänstgrupp Ölme med fordon för att säkerställa att de kommer fram till brukare.
 • Nödvatten och bajamajor har placerats ut i Dye-området under tisdagen.
 • Sedan i fredags sker förtätade kontroller på kritiska punkter från såväl Gatuavdelningen som VA-avdelningen.
 • Dammar i området uppmärksammas särskilt.
 • VA-avdelningen följer särskilt utsatta pumpstationer för att i möjligaste mån säkra funktion om flödena ökar.
 • Teknisk beredskap följer läget dygnet runt och är beredda att åtgärda, främst, påverkan på samhällsviktig verksamhet.

Kommunens och fastighetsägares ansvar

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att skydda din egen fastighet mot översvämningar och pumpa ut eventuellt vatten som kommit in. Hus som ligger lågt och hus med källare är mer utsatta för risker än andra.Kommunen kommer i första hand att skydda samhällsviktiga funktioner som till exempel pumpstationer för vatten och avlopp, vägar och elcentraler samt äldreboenden. Skulle vi drabbas av en allvarlig översvämning prioriteras viktiga samhällsfunktioner som till exempel kommunikationer, vård och omsorg samt el- och vattenförsörjning. Hur prioriteringen ser ut beror på den aktuella situationen. I grunden ligger ansvaret för att skydda egendom mot skador orsakade av översvämningar och andra naturolyckor hos den enskilde fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren.

Tips till dig som privatperson

För att undvika skador kan du till exempel:

 • Tömma källaren på saker.         
 • Stänga eventuella ventiler på avloppsledningar.        
 • Täcka för golvbrunnar med sandsäckar eller plastsäckar fyllda med jord.        
 • Rensa dagvattenbrunnar och kontrollera stuprör så att de inte är stopp.        
 • Följ nyhetsrapporteringen samt väderprognoser och varningar från SMHI.

Vi följer den rådande situationen och kommer att uppdatera löpande här på webben.