Till innehållet

Hjälp oss att undvika trängsel på Strandmossens återvinningscentral i coronatider!

För att undvika onödig köbildning på rampen, besök oss på de tider under dagen då vi har minst besökare.

Mindre antal besökare 08.00-10.00

Många besökare 10.00-13.00

Mindre antal besökare 13.00-16.00

Uppstyrning av kösystemet vid Strandmossens ramp kan komma att regleras. Om det sker, vänligen sitt kvar i bilen och vänta på din tur att köra fram.

Här finns information om Strandmossens öppettider