Till innehållet

Håll dina höns och fjäderfän inomhus

För att skydda dina fåglar, även tamfåglar, från den fågelinfluensa som har spridits i Europa gäller från och med den 6 november skyddsnivå 2 i Sverige.

Detta innebär att nya restriktioner införts vid hållande av höns och andra tamfåglar. Sjukdomen är mycket smittsam fåglar emellan. På Jordbruksverkets hemsida kan du med en enklare matris få mer övergripande information vad som gäller vid skyddsnivå 2

Uppmaningen är också att du ska vara observant om du stöter på döda vilda fåglar. Det är anmälningsplikt vid misstanken om att sjukdom kan råda, enligt lag.

 

Storbritannien, Nederländerna och norra Tyskland drabbade

Bakgrunden till dagens situation är att influensaviruset har upptäckts i Storbritannien och Nederländerna den senaste tiden, även i norra Tyskland har man gjort flera upptäckter.

Vi människor ska enligt Folkhälsomyndigheten inte var oroliga då de bedömer att risken är i det närmaste obefintlig.

Läs mer på Länsstyrelsens och Jordbruksverkets hemsidor.