Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Gymnasieskolornas starttider läsåret 2020/2021

Gymnasieskolornas hösttermin startar tisdagen den 18 augusti

Presterudsgymnasiet

  • Nationella program

 

Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, 
Vård- och omsorgsprogrammet, Gymnasiesärskolan

 
Årskurs 1  kl 10.00 i matsalen
Årkurserna 2-4  kl 10.00 i hemklassrummen

 

  • IM, Introduktionsprogram

 
Årskurs 1  kl 11.00 i matsalen
Årskurserna 2 och 3    kl 10.00 i rasthallen IM Östra byggnaden

 Brogårdsgymnasiet

  • Nationella program

 

Ekonomiprogrammet, El- och energiprogrammet, Estetiska programmet, Handels- och administrationsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet

 
Årskurs 1  kl 10.00 i aulan
Årkurserna 2 och 3 
kl 10.00 i hemklassrummen eller enligt annan överenskommelse i klassen
  • IM, Introduktionsprogram Språk

 
Årskurs 1 kl 10.00 i hemklassrum
Årskurserna 2 och 3 kl 10.00 i hemklassrummen

 

Skollunch serveras från och med 18 augusti.

Ytterligare information och läsårstider finns på skolförvaltningens/skolornas hemsidor
www.kristinehamn.se.