Till innehållet

Genomgång av företagsklimatet - näringslivsråd juni 2022

Den 3 juni 2022 var det återigen dags för näringslivspolitiskt råd i Kristinehamns kommun. Ansvariga politiker och tjänstepersoner samlades i Kristinehamns inovationsparks nya lokaler och fick en gedigen genomgång av två olika mätningar av företagsklimatet i vår stad.

På plats fanns Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv, som presenterade Svenskt Näringslivs enkätundersökning - Företagsklimat för år 2022. Även Erik Granberg, projektledare på Enkätfabriken, gästade rådet och redovisade SKRs servicemätning och senaste NKI resultat för Kristinehamn.

Trenden är tydlig och resultaten av mätningarna visar på ett långsiktigt strategiskt och hållbart näringslivsarbete. Rådet fick också nya insikter kring var våra satsningar har lett till tydliga förbättringar och var vi behöver rikta vårt fokus framåt.

Läs mer om undersökningarna här:

Svenskt Näringslivs hemsida

SKR:s hemsida

Näringslivspolitiska rådet är en av de insatser som Kristinehamns kommun genomför som en del i kommunens arbete med samhällsbyggnadsprocessen. Rådet träffas fyra gånger per år med syftet att jobba med näringslivsfrågor på en systematisk och strategisk nivå. Arbetet i leds av kommunens näringslivschef Madelene Richardsson.