Till innehållet

Fortsatt positivt Cityindex för Kristinehamn

Cityindex är en rikstäckande kartläggning av alla Sveriges stadskärnor som mäter utvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service. Undersökningen görs av Handels utredningsinstitut och det är tredje året som vi har beställt mätningen för att kunna följa utvecklingen över tid och kunna jämföra oss med andra stadskärnor.

Idag presenterades undersökningen för pressen och vi kan konstatera att årets resultat visar på en fortsatt positiv utveckling i Kristinehamn.

– Årets Cityindex visar att Kristinehamn har en total omsättningsutveckling i sin stadskärna på 2,7% för åren 2017-2018, att jämföras med alla stadskärnor som ökat med 0,4%. 2016-2017 ökade vi med 1,5% jämfört med alla stadskärnor som då ökade med 0,7% . Ett mycket glädjande resultat och jag är stolt över det arbete som Centrumgruppen gör för att fortsätta stärka Kristinehamns stadskärna, säger en nöjd Madelen Richardsson, VD på Näringslivssamverkan.

Bransch för bransch

Cityindex jämför företagens faktiska omsättning. Syftet är i första hand att följa handelns utveckling, men kartläggningen omfattar även kommersiell service samt hotell- och restaurangnäring. Det ger en total bild av hur en stadskärna utvecklas. Maria Frisk, representant för fastighetsägarna, presenterade undersökningen och bröt ner siffrorna för olika branscher. Man kan se att beklädnad minskar, och att hem och fritid är den bransch som går allra bäst. Kommersiell service går bra i Kristinehamn, exempel på det är bland annat naglar, skönhet och gym.

Cetrumgruppen

Kalle Alexandersson, planeringschef, deltog på pressträffen och berättade om centrumgruppens gedigna arbete. Centrumgruppen består av representanter från kommunen, fastighetsägare och näringsidkare och det är ganska unikt i landet att man jobbar tillsammans på det sätt man nu gör i Kristinehamn.

– Vi har tagit fram en vision och så sent som i juni klubbades en handlingsplan med en rad punkter som vi arbetar med tillsammans. Vi börjar nu hitta förbättrade samarbetsformer inom gruppen som leder till en snabbare beslutsprocess, vilket ger oss ökat förtroende, berättar Kalle, som är glad över att vi ser positiva resultat flera år i rad.

Att bara satsa på handel fungerar inte för att bygga en bra stadskärna. Man måste också se till att det finns god service, som tandläkare, vårdcentraler, gym etc. Där har Kristinehamn kommit en bra bit på väg. Och vi är många som fortsätter att verka för att stadskärnan ska vara uppskattad och trivsam att vistas i.

 

På bilden ses: Martin Willén, kommundirektör, Madelen Richardsson, VD Näringslivssamverkan, Kalle Alexandersson, planeringschef och Maria Frisk, Näringslivspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna