Till innehållet

Fortsatt höga resultat för kommunens service gentemot företag

SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Kristinehamns kommun får ett Nöjd Kund Index (NKI) på 77 från företagare som haft kontakt med kommunen.

188 kommuner och 17 gemensamma förvaltningar/förbund har deltagit i undersökningen 2019. Företagare har bedömt kommunens service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna har i en enkät besvarat frågor om kommunernas service och fyllt i en helhetsbedömning. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet NKI.

– Den här undersökningen mäter vad företagare som faktiskt har haft direktkontakt med kommunen tycker om vår service, och det visar sig att de är väldigt nöjda. Skillnaden mellan Insikt och Svenskt Näringslivs undersökning är att i den senare mäts företagares generella åsikter om företagsklimatet, oavsett om de haft kontakt med kommunens tjänstepersoner eller inte. De här två undersökningarna kompletterar varandra på ett bra sätt och gör att vi får en helhetsbild över vad företagarna tycker om oss, säger Martin Willén, kommundirektör.

Företagare kan påverka

Kristinehamns kommun får ett Nöjd Kund Index (NKI) på 77 när 110 företagare svarat på undersökningen. Antalet svar är fyra gånger högre 2019 än året innan då kommunen hade sitt högsta resultat hittills, ett NKI på 80.

– Vi har under flera år gjort medvetna satsningar för att få in återkoppling från företagare, och det har också resulterat i fler svar. Vi ligger kvar på höga siffror även om vi tappat något sedan föregående mätning, och det är glädjande att många har tagit chansen att tycka till nu. Desto mer feedback vi får desto mer kan vi fortsätta utveckla och förbättra klimatet för vårt näringsliv, säger Marielle Nilsson, förvaltningschef på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Högst siffra får kommunen inom området Livsmedel där vi når 79. I den totala undersökningen i Sverige är det bygglov som fått lägst NKI på 64, men i Kristinehamn får bygglov ett högt NKI på 74. Godkänt resultat är NKI 62.

Service en prioriterad fråga

Inom serviceområden är det parametrarna information och tillgänglighet som ökat sedan 2018. Kristinehamns kommuns NKI-siffror inom serviceområdena är följande: information (73), tillgänglighet (77), bemötande (84), kompetens (78), rättssäkerhet (80) och effektivitet (78). Samtliga serviceområden ligger på ett betyg över gränsen för ett högt betyg, dvs 70.

– Det är jätteviktigt att våra företagare är nöjda med kommunens service. Vi har för en tid sedan gett kommundirektören i uppdrag att organisera verksamheten för att bli ännu bättre och det arbetet är uppstartat. Målet är att vi genom att vi samlar kompetensen kan bli ännu snabbare och mer flexibla i vår service, säger Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande.

På Kolada.se kan du ta del av kommunens resultat.

Läs mer om undersökningen på SKR:s hemsida.