Till innehållet

Förtidsrösta på bokbussen

Nu har valnämnden tagit beslut om vilka lokaler som kommer att stå till förfogande under förtidsröstningen. En glad nyhet för i år är att du kommer att kunna förtidsrösta på bokbussen, vilket ger utökad service till landsbygden.

– Jättekul att kunna erbjuda den här utökade servicen och vi hoppas att förtidsröstning i bokbussen kan öka valdeltagandet ytterligare på landsbygden, säger kommunsekreterare Linn Carlsson.

Samarbete med kulturförvaltningen

Förtidsröstningen i bokbussen är ett samarbete med kulturförvaltningen som ställer bokbussen till förfogande för att nå ut till medborgare i alla delar av kommunen. Du kan rösta på bokbussen på de ordinarie turerna under perioden 24 augusti till 9 september, men även under extrainsatta turer på fredagar och lördagar veckorna innan valet. Då är en speciell turlista framtagen för att ge tillfällen till förtidsröstning i områdena Bäckhammar, Ölme, Grunnebacka, Medhamn, Nybble och Nässundet. Dessa stopp är extra långa, bussen kommer att stå på varje plats i två timmar. Även stopp i Björneborg, Vike, Skottlanda läggs på som ett komplement till de ordinarie turerna. Turlista kommer att presenteras inom kort på vår hemsida och även finnas i bokbussen.

Övriga lokaler och öppettider för respektive röstmottagningsställe kommer att presenteras efter valnämndens nästkommande sammanträde, torsdagen den 2 juni.