Till innehållet

Försvarsmaktsövning Aurora 23

Mellan den 17 april och den 11 maj 2023 pågår försvarsmaktsövningen Aurora 23. Värmland deltar inte, men vi kan fortfarande bli påverkade.

För att öka Försvarsmaktens militära förmåga genomförs försvarsmaktsövningen Aurora 23 mellan 17 april och 11 maj 2023. Aurora 23 är en av de största försvarsövningarna i Sverige på många år. Förutom Försvarsmakten deltar flera myndigheter, regioner, kommuner och frivilligorganisationer samt ett antal nationer.

Hur berörs Kristinehamn?

Inga aktörer i Värmland deltar, men länet berörs både före och efter själva övningen då transporter till och från övningen färdas genom länet, med start vecka 13. Framkomligheten kan därför komma att påverkas på vissa vägsträckor. Information om när transporterna kan påverka trafiken i Värmland ges via SR P4 Värmland och Trafikverket.

Mer information om Aurora 23

På Försvarsmaktens webbplats kan du läsa mer om övningen.