Till innehållet

Företagsklimatet - resultat från Svenskt näringsliv

Kristinehamn visar på en förbättring när Svenskt näringsliv presenterar resultatet av årets enkät kring företagsklimatet. Här kan du ta del av resultatet. 

Det sammanfattade omdömet i Kristinehamn har ökat två år i rad från ett resultat från 3,05 år 2018 till 3.38 för 2020. 

– Det är en positiv utveckling med långsiktigt perspektiv, säger Madelen Richardsson, näringslivschef. 

På företagsklimat.se hittar du hela resultatet för 2020. Här kan du läsa om vad företagare i Kristinehamn tycker om kontakter med kommunen, attityder till företagare, kommunens myndighetsutövning, information och dialog, förutsättningar för företagande och brottslighet mot företag.