Till innehållet

Ovädret Hans drar in över Kristinehamns kommun

Väderleksprognoser från SMHI visar att Kristinehamns kommun kommer drabbas av stora regnmängder de närmaste dagarna. Kristinehamns kommun uppmanar allmänheten att se över hus och hem för att vara beredd om ovädret kommer med stora mängder vatten och översvämningar där du bor.

För måndagen har SMHI utfärdat en gul varning i bland annat Värmlands län, för stora vattenflöden som bara uppstår var 5:e till 25:e år. På tisdag och onsdag har de utfärdat en röd varning som innebär vattenflöden som bara uppstår var 50:e år. Invånare uppmanas därför att se över sitt hus för att minska riskerna och skydda sina ägodelar. De höga flödena kan leda till extremt höga flöden i diken, bäckar och åar och extremt höga strömhastigheter i vattendragen. 

Röd varning är den allvarligaste nivån av SMHI:s vädervarningar. Det innebär att vädret kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten och mycket allvarliga skador på egendom och miljö. 

Var de största regnmängderna kommer falla är i nuläget inte säkert eftersom det är svårt att vara exakt med ett så pass stort oväder som Hans. Förutsättningarna för ovädret kan förändras snabbt och både minska och öka i styrka så håll koll på väderleksrapporter och lyssna på myndigheternas meddelanden. 

Förberedelser för att minska eventuella skador 

Du som bor i området kan innan regnovädret drar in se över ditt hem och vilka vägar som vatten kan flöda in i ditt hus, exempelvis avlopp, fönster, dörrar och andra öppningar i mark och källarplan. Genom att täta eventuella hål och springor kan risken för vattenskador minskas. 

Se också över hur du förvarar värdesaker och elektroniska apparater i dessa utrymmen som kan vara extra känsliga för fukt och vatten. Genom att höja värdefulla föremål från golvet och förvara dem på hyllor eller i plastbehållare kan risken för skador minskas avsevärt. 

Plocka även in eller sätt fast lösa saker du har utomhus så att de inte blåser eller sköljs bort i ovädret. 

Vad gör kommunen? 

Kristinehamns kommun har omfördelat resurser för att förebygga och hantera regnet som väntas. All personal på gata- och parkavdelningen har lagt arbetsuppgifter som inte är brådskande vilande för att fokusera på förebyggande åtgärder. Inför regnet rensar vi brunnar och undersöker kritiska punkter i dagvattensystemet och i våra vattendrag. Kommunen arbetar i samråd med räddningstjänsten och polisen.      

Följ varningar och råd från myndigheter 

Myndigheter, Kristinehamns kommun, räddningstjänsten och flera lokala aktörer följer utvecklingen och kommer att utfärda varningar och råd till invånarna om situationen förvärras. Här kan du följa utvecklingen, få tips och råd vad du kan tänka på och hur du förbereder dig:

SMHI

Krisinformation.se