Till innehållet

Förbättrade resultat i servicemätning

Idag redovisas resultaten av SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Kristinehamns kommun får ett Nöjd Kund Index (NKI) på 78, av 100, från företagare som haft kontakt med kommunen vilket är en ökning från fjolårets resultat.

Mätningen har nu genomförts för åttonde gången sedan 2010. De deltagande kommunernas genomsnittliga NKI-värde (NKI: Nöjd kund-index) har ökat vid varje mätning. I år ökar NKI-värdet från 73 till 74 av 100 möjliga. Resultatet innebär att företagare generellt sett är nöjda med den service kommunerna ger dem.

– Mätningen visar att företagen i Kristinehamn tycker att vi ger dem bra service. Det är vi verkligen glada för. Det ska vara lätt att ha kontakt med oss i olika ärenden. Det är ett av de sätt som vi som kommun kan bidra till ett gott företagsklimat och bra förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv, säger Martin Willén, kommundirektör.

Serviceområden

Inom de sex serviceområden som mäts har vi ökat inom fyra områden och ligger kvar på samma resultat inom två. Det är parametrarna information och tillgänglighet som ökat mest sedan 2019. Kristinehamns kommuns NKI-siffror inom serviceområdena är följande: information (76), tillgänglighet (80), bemötande (85), kompetens (80), rättssäkerhet (80) och effektivitet (78). Se bild för jämförelse med 2019. Samtliga serviceområden ligger på ett betyg över gränsen för ett högt betyg, dvs 70.

Insikt serviceområden.png

Myndighetsområden

Sex myndighetsområden ingår i undersökningen, brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Kristinehamn har resultat för tre av områdena. Index 2020 för bygglov är 78, för miljö- och hälsoskydd 83, samt för livsmedelskontroll 77. Se bild för jämförelse med 2019.

 

NKI tabell.jpg

– Det är oerhört roligt att se dessa positiva siffror som visar att allt vårt aktiva arbete med att få nöjda företagare och medborgare som vi genomfört under ett antal år ger resultat. Vår senaste satsning på en ingång för enklare bygglovsärenden som vi införde den 1 mars, efter att vi lyssnat på vad företagarna vill ha, har fått god respons, säger Marielle Brandlöv Nilsson, förvaltningschef på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Ranking

Varje år rankas alla kommuner och i år landade Kristinehamn på en 37:e plats, jämfört med förra årets 29:e plats. Vi har bättre siffror än föregående år inom de flesta serviceområden men får en sämre ranking, vilket kan förklaras med att många andra kommuner också har gjort bra resultat.

– Det är glädjande siffror som visar att våra företagare är nöjda med kommunens service. Vi strävar hela tiden efter att bli ännu bättre och har precis genomfört en utredning av vår samhällsbyggnadsprocess för att samla kompetensen på bästa sätt och därmed bli snabbare och mer flexibla i vår service, säger Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande.

 

Läs mer om resultaten

SKR

Databasen Kolada