Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Fiber på Landsbygden

IP-Only fortsätter arbetet med utbyggnaden av fibernätet i Kristinehamns kommun i framförallt landsbygdsområden där kommunen har dålig bredbandstäckning idag. Planen är att dessa kvarvarande områden ska bli klara under 2021. Nu under september är det sista chansen för hushåll på landsbygden som ingår ”Östra Värmlands projektet” att beställa fiberanslutning till kampanjpris. 

Just nu förbereder IP Only slutfasen av införande av fiber på landsbygden i Kristinehamns kommun. Företaget har eller kommer att ta kontakt med de fastighetsägare på landsbygden som ännu inte har beställt en fiberanslutning.

Hela september ut finns möjlighet att beställa fiberanslutning till kampanjpriset 19 900 kr. Från och med 1 oktober kommer priset att höjas till ordinarie marknadspriset som blir 29 900 kr enligt IP-Only.

På utvalda adresser på landsbygden i kommunen där IP-Only nu bygger, och där man har varit fastboende sedan 2018/2019, har man även möjligheten till en speciallösning när det kommer till fibrering –att teckna ett så kallat medgivandeavtal. Innebörden av detta medgivandeavtal är att kunden kan få sin fastighet fibersatt idag, men betalar för installationen när de önskar aktivera bredbandet och får då betala rådande marknadspris för installationen. Att få en förberedd fiberanslutning är utan kostnad för dessa kunder, så länge den är vilande.

Har du inte blivit kontaktad och är intresserad av att beställa fiber ute på landsbygden så bör du kontakta IP-Onlys kundservice på 0200-43 00 00 för mer information.

Status för fiberutbyggnaden i Kristinehamn, september

  • Schaktarbeten för fiber pågår i bland annat i områdena Bergsjö och Kristinehamns Nordväst. Samförläggning och projektering pågår för Visnums-Kil etapp 2.
  • Kristinehamns Syd är i slutfas med fiberarbete till de sista kunderna.
  • För Björneborgs landsbygd pågår upphandling av underleverantör. 

Läs mer om på sidan Bredband.