Till innehållet

Feriearbete till ungdomar

Arbetsförmedlingen har av regeringen fått i uppdrag att fördela pengar till kommunerna för att förstärka satsningar på feriearbete sommaren 2020. Kristinehamns kommun har tilldelats 390 000 kr.

Målgrupp för feriearbete-satsningen är ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, som avslutar årskurs nio, ungdomar i gymnasieutbildning och ungdomar som samma år har avslutat sin gymnasieutbildning samt ungdomar som är föremål för insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.

– Vi vill kunna erbjuda så många ungdomar som möjligt feriearbete samtidigt som vi har ansvar att handleda dem så att de får en bra introduktion och en säker arbetsmiljö, säger Jenny Alpmyr, HR-chef.

Utsedd målgrupp

Utifrån tidsaspekten, behov av handledning samt lämpliga arbetsuppgifter har vi gjort bedömningen att de platser vi kommer att erbjuda som feriearbete bör rikta sig till ungdomar som gått ur åk tre på gymnasiet och som är bosatta i Kristinehamns kommun. Valet av målgrupp är också med tanke på att de tar studenten vid tidpunkt då arbetsmarknad extra hårt drabbas på grund av corona. De arbetstillfällen som vanligtvis erbjuds unga inom exempelvis service, hotell, restaurang och handel är de branscher som är värst utsatta i rådande stund. Vi kommer att kunna erbjuda 30 ungdomar feriearbete.

Arbetets förläggning och placering

Feriearbetena kommer förläggas under två perioder, v 25-27 samt 28-30 och arbetet kommer vara sex timmar/dag.

En inventering har genomförts gällande arbeten:
• Teknisk förvaltning inom gata-park, VA samt renhållning, 21 platser
• Kulturförvaltningen inom museiverksamheten samt biblioteket, 3 platser
• Skolförvaltningen inom vaktmästeri, 8 platser
• Kommunledningsförvaltningen inom turism, 4 platser

Ansökan

Målgruppen är ungdomar som är bosatta i Kristinehamns kommun och gått ur trean på gymnasiet. För att snabba på processen kommer urvalet ske via lottning fördelat mellan flickor och pojkar för att även få en jämn könsfördelning. Klicka här för att läsa mer och ansöka om feriearbete.