Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Fåglar – vad är det som gäller?

Många störs av att fåglar som måsar, skator och kajor väsnas eller att spillningen smutsar ner på allmänna platser. Det kan också kännas obehagligt med stora flockar med fåglar som samlas. När de fått ungar kan de även uppträda aggressivt.

Från omkring april-maj till juli är häckningsperiod för till exempel måsar (som vi också brukar få in de flesta klagomål över). Det är efter att äggen är lagda och kläckta som måsarna för som mest liv, och då de även kan vara aggressiva. Förståeligt att de vill skydda sina ungar men inte särskilt behagligt om man kommer för nära och blir attackerad.

De flesta skadedjursproblem går att förebygga genom att hålla rent, inte lämna matrester framme och ta hand om sopor med mera.

Fastighetsägarens ansvar

Vi hänvisar alltid i första hand till fastighetsägaren (du som villaägare, ägare till en hyresrätt eller till exempel en restaurang) som har det yttersta ansvaret att se till att det inte uppstår olägenhet. Detta regleras genom miljöbalken (9 kapitlet). Det bästa arbetet sker förebyggande genom att:

  • Ta bort fågelbon och ägg från tak och hängrännor. Detta görs med 14 dagars intervall under mars-juli. Du kan anlita konsultfirma vid behov, kontakta ditt försäkringsbolag.
  • Håll gårdar och gröna ytor rena från pinnar och kvistar.
  • Minska tillgängligheten på mat genom att informera de boende att matning av småfåglar kan leda till att större fåglar som måsar och kråkor lockas dit.
  • Var noggrann med avfallshantering. Detta betyder stängda soptunnor, komposter, papperskorgar med lock och regelbunden städning av platser där matrester kan förekomma.
  • Uppsättning av nät, piggar, plåtar, vajrar eller andra lösningar som förhindrar att fåglarna bygger bo och häckar på tak och i hängrännor.
  • Uppsättning av roterande, störande skyltar (vindpåverkan med störande reflexer/färger och ljud som effekt).

Till dig som ägare till restauranger och serveringar 

  • Sopkärl ska vara noggrant stängda så inte fåglarna kommer åt kärlets innehåll.
  • Påminn kunderna med skyltar som uppmanar om att kasta allt skräp i papperskorgar.
  • Be kunden om hjälp med att kvarlämnad mat och eventuella brickor kommer bort från uteserveringen så snart de lämnar borden. Ju snabbare resterna med mera kommer inomhus desto mindre risk att fåglarna kommer.