Till innehållet

Djurgårdsskolan renoveras till hösten

Kommunen kommer under hösten att påbörja renoveringen av Djurgårdsskolan. ABC – huset där fritidshem och lågstadium befinner sig är först ut att få en uppfräschning.

 

- Det är ett underhåll som är önskat av verksamheten och en renovering som vi är glada att nu kunna genomföra, säger Jörgen Karlsson, projektledare.

Huvudsakligen handlar renoveringen om en uppfräschning av undervisningslokaler, utökning av antalet toaletter samt att entréerna ska byggas om. Renoveringen kommer att ske etappvis där A-huset är först ut. 

- Eleverna i arbetslag A kommer att flyttas till ersättningslokaler på Röda Äventyret under hela renoveringen. Tanken är att arbetslag B sedan ska flytta in i A-husets lokaler när de är färdigrenoverade. Därefter påbörjar vi arbetet i B-husets lokaler. Arbetslag C flyttar i sista etappen in i B-husets lokaler, säger Rickard Kristoffersson planeringsstrateg på Skolförvaltningen, Kristinehamns kommun.

Flytten av möbler till Röda Äventyret kommer att påbörjas redan under sommaren för att vara färdigt till skolstart. Anledningen till att flytten sker redan under sommaren är för att undervisningen ska löpa på så smidigt som möjligt under hösten. För eleverna tillhörande arbetslaget A kommer även skolskjuts att arrangeras från och till Röda Äventyret.

- Vi kommer att arrangerar skolskjuts för eleverna som tillfälligt kommer att vara på Röda Äventyret. Skolskjutsen kommer att åka mellan Djurgårdsskolan och Röda Äventyret på morgonen och åka tillbaka under två tillfällen på eftermiddagen. På så sätt kan alla elever som får skjuts, cyklar eller går till skolan i vanliga fall åka tillsammans, säger Rickard.

Renoveringen av ABC-huset beräknas vara klart sommaren 2023. Djurgårdsskolans högstadium planeras också att renoveras men är ännu inte projekterat.