Till innehållet

Distansundervisning för gymnasiet från och med 7 december

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) har idag beslutat att gymnasieskolan ska övergå till distansundervisning från och med 7 december och fram till 6 januari 2021.

För att minska smittspridningen vill FHM också poängtera vikten av att gymnasieeleverna följer de allmänna råden om att bland annat hålla avstånd även på fritiden.

För vilka gäller distansundervisningen?

Följande undervisningsformer omfattas av beslutet:

  • gymnasieskolan

Följande undervisningsformer omfattas inte av beslutet:

  • gymnasiesärskolan
  • introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion

Imorgon, fredag, informerar rektorerna på Unikum (skolans portal) om vad som gäller för respektive skola.