Till innehållet

Demensvårdsteamet byter namn till Kognitiva teamet

Demensvårdsteamet byter namn till Kognitiva teamet. Namnändringen görs som en anpassning till den förändring av terminologin som pågår internationellt. Begreppet demens ersätts i många sammanhang av de mer omfattande begreppen kognitiv sjukdom och lindrig kognitiv funktionsnedsättning.

Kognitiva teamet är ett tvärprofessionellt team som vänder sig till personer med kognitiv funktionsnedsättning, t ex minnesproblematik, eller har en diagnosticerad demenssjukdom, samt till deras anhöriga. Mer information om kognitiva teamet finns på kommunens hemsida

Du kommer även fortsättningsvis nå oss på telefon 0550-86844 helgfria vardagar 8.00-10.00 eller på mejl till kognitivateamet@kristinehamn.se.