Till innehållet

Dags att söka bidrag från Juhlins donationsfond

Fonden vänder sig i första hand till personer i ekonomiskt utsatta situationer som är i behov av extra stöd till dyra mediciner, rehabilitering och kostnader i samband med sjukdom som inte samhället står för. I andra hand vänder sig fonden till ungdomar som är i behov av ekonomiskt stöd för att utbilda sig inom jordbruksyrket.

Skicka in ansökan till Juhlins donationsfond

Sista ansökningsdag är 31 oktober. 

Här kan du läsa mer om våra Stiftelser och fonder