Till innehållet

Bra samarbete under antikroppstester

Under sommaren har Region Värmland erbjudit antikroppstest till vård- och omsorgspersonal inom kommun och region. Under vecka 37 och 38 var det dags för Kristinehamn.

Närmare 500 personer har provtagits och det är personal från kommunen som bistått regionen med provtagning. Både sjuksköterskor och undersköterskor från olika enheter har hjälpt till under veckorna.

Planeringen och genomförandet av provtagningen är ett bevis på att samarbetet mellan verksamheterna fungerar bra.

– Vi är väldigt duktiga på att organisera oss och det har vi verkligen visat nu, säger Maud Ståhl, enhetschef för kommunens sjuksköterskor.

Alla hjälps åt

Vi möts av bubblande skratt i korridorerna till Sörgårdens korttidsboende där proverna tas. Idag är det undersköterskorna Annika Johnsson, Jenny Frandsen, Carina Karlsson och Annica Strand som tar proverna.

– Vi har även fått hjälp av sjuksköterskor under dagarna. Vi har alla hjälpts åt och det har flutit på bra under dessa veckor, säger Annica Strand.

När man kommer in i lokalen får man börja med att sprita sina händer. Därefter gör man en ID-kontroll och märker provröret innan det är dags för provtagning.

Det är genom ett blodprov som antikroppar kan påvisas. Provröret skickas sedan till laboratoriet, och när provsvaret är klart finns det att se på 1177.se.

Enligt personalen är uppfattningen att det är få i kommunen som har antikroppar.

– Det är även lite klurigt det är med antikroppar eftersom det inte finns några klara direktiv för vad som gäller – kan jag bli sjuk igen, eller inte? Säger Carina Karlsson.