Till innehållet

Bostäder på gång i kvarteret Tellus

Intresset för att bygga nya bostäder i Kristinehamn är stort. På Tellus, marken bakom Stadshotellet, ses tecken på att bostadsbyggandet nu närmar sig. Här genomför Länsstyrelsen just nu en arkeologisk förundersökning för att se om det finns några kulturhistoriska fornlämningar som behöver tas hand om innan byggprojektet kan påbörjas.

I området Tellus har Kristinehamns kommun skapat plats för nya centrumnära bostäder. Just nu finns ett markanvisningsavtal med företaget Chilid Group som vill bygga radhus, flerbostadshus och en lokal för centrumändamål.

Länsstyrelsens förundersökning genomförs i korta drag för att det kan finnas kulturhistoriska fornlämningar på platsen från mitten av 1600-talet, då Kristinehamn fortfarande gick under namnet Bro. Länsstyrelsen undersöker också om det finns lämningar från en medeltida begravningsplats. Fynd av dessa slag har under 1980-talet hittats i det närliggande kvarteret Venus. Det är Länsstyrelsen som ansvarar för eventuella fynd.

Läs mer

Mer information om bostadsprojektet finns på Chilid Groups hemsida.